Komunikacija između odgajatelja I roditelja važan je preduvjet za dobru I kvalitetnu suradnju ,a samim time I veselo I sretno dijete koje s radošću dolazi u vrtić.

     Veoma je važno da odgajatelji ,na samom početku djetetova dolaska u vrtić budu upoznati sa njegovim navikama,potrebama te eventualnim zdravstvenim poteškoćama, kako bi se sa punp pažnje mogli posvetiti svakom djetetu prema njegovoj osobnosti

     Za uspješno partnerstvo roditelja i vrtića važno je u pozitivnom ozračju zajednički raditi na ostvarenju jasnih i zajedničkih ciljeva uz jasnu i otvorenu komunikaciju te razmjenu informacija o ključnim trenucima djetetova života u vrtiću i  obitelji.

 

          Sve gore navedeno moguće je samo uz obostranu  kvalitetnu  komunikaciju !

    

     Naš vrtić ostvaruje komunikaciju  sa roditeljima na nekoliko načina:

·         putem roditeljskih sastanaka

·         putem individualnih razgovora

·         na zajedničkim radionicama,izletima…

·         prikazom svakodnevnih aktivnosti u vrtiću preko dječjih uradaka

·         na piredbama I svečanostima

·         putem roditeljskog kutića u kojem se svakodnevno nalaze obavijesti važne za roditelje ,korisnike naših usluga.

  

Nemojte da vaš dolazak u vrtić,bilo da dovodite ili odvodite dijete,bude samo svakodnevna rutina. Odvojite za taj trenutak dio vašeg vremena jer vaše dijete želi vašu pažnju - da pogledate njegov izloženi uradak ,da se njime pohvali I podijeli s vama  trenutke koji su njmu važni, a u kutiću za roditelje sigurno ćete naći važne informacije koje se tiču vas I vašeg djeteta,a korisne su za ostvarenje naše međusobne komunikacije.

Još o nama...

Radno vrijeme vrtića je svakoga dana od 6:00 - 16:00 sati.

Mi brinemo za Vaše najdraže.